Browsing Tag

nature

ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਢੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਂਚਰ ਟੈਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਮੁੜਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਖੁੰਭਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਂਚਰ ਟੈਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬਦਲਦੇ ਨੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ

ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

੧ਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਮੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ੧ਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਮੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਲੀ ਐ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ