Browsing Tag

god

ਜੇ ਖਾਰਸ਼ ਬੂਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁਰਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ ਮੰਨਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਗੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਟੋਂਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦੇ

ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ

੧ਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਮੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ੧ਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਮੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਲੀ ਐ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ